Lietderīga informācija


Tehniskā informācija

Tehniskā informācija, tehniskie dati, aprēķini, rādītaji – tā ir neatņemama celtniecības daļa.

Lasīt vairāk

Plastikāta logu un durvju ekspluatācijas noteikumi

ebkurš izstrādājums prasa pareizu ekspluatāciju. No pareizas ekspluatācijas ir atkarīgs izstrādājuma mūžs un pareiza mehānismu darbība.

Lasīt vairāk

Noderīga informācija

Lai izprastu vairākus jautājumus ir nepieciešama informācija. Lai saprastu, no kādiem posmiem sastāv uzstādīšanas process vienam vai otram izstrādājumam, nepieciešama informācija.

Lasīt vairāk